Reklamační formulář

Údaje o reklamovaném výrovku
Značka zařízení
Model
Výrobní číslo
Číslo záručního listu
Datum nákupu
Originální obal
Popis závady
Závada se vyskytuje
Informace o zákazníkovi
Typ zákazníka
E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Firma
Ulice č.p.
Město
PSČ